Publikováno: 30. 11. 1999

Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy