Publikováno: 30. 11. 1999

Metodický pokyn k tvorbě plánů prevence a ochrany v muzeích a galeriích

Pokyn zde