Publikováno: 30. 11. 1999

Metodický pokyn k provedení vyhlášky MF č, 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Pokyn zde