Publikováno: 30. 11. 1999

Metodický pokyn k provádění zák. č. 122/2000 Sb.

č. j. 5762/2005 - o rozpočtovém určení daní na změny v centrální evidenci sbírek

Ke stažení: