Publikováno: 26. 1. 2022

Projekty evropské spolupráce – webinář a intenzivní kurz

Další ročník Projektů evropské spolupráce programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura bude vyhlášen 1. února. Kancelář Kreativní Evropa – Kultura připravila kurzy pro všechny se zájmem o tyto granty.

©kreativnievropa.cz

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydává výzvy k podpoře projektů, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. Jsou také otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. 

Kancelář Kreativní Evropa bude pro tento účel pořádat 10. února přípravný webinář, načež proběhne v podobě tří dílen on-line intenzivní kurz: 17. února, 3. března a 22. března 2022. Obsahem bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí.

Více: www.kreativnievropa.cz

Uzávěrka vlastní výzvy bude 31. března.

Zdroj: kreativnievropa.cz