Publikováno: 17. 1. 2022

Připojte se k projektu CHARTER

Projekt CHARTER nabízí příležitost k podílení se na propojování aktivit evropského kulturního dědictví v rámci projektu Erasmus+, jehož cílem je vytvořit udržitelný a odolný sektor kulturního dědictví.

©charter-alliance.eu

Na 47 subjektů se podílí na projektu CHARTER, European Cultural Heritage Skills Alliance, který sdružuje a zastupuje sektor kulturního dědictví v Evropě. Hlavním cílem je zviditelnění a upevnění kulturního dědictví, a vytvořit komplexní strategii, která Evropě zajistí potřebné kompetence v oblasti kulturního dědictví a v budování udržitelné společnosti.

Projekt je financovaný programem Erasmus+ a sdružuje odbornou veřejnost v oblasti kulturního dědictví, zaměřuje se na projektovou podporu a sdílení znalostí, zkušeností i budování dostatečných kapacit v rámci všech regionů Evropy. CHARTER sdružuje široké spektrum zúčastněných skupin, které tak zajišťují vědomí komplexnosti potřeb – vzdělávacích, profesních, ekonomických i politických. Skupiny by se tak měly vzájemně podporovat ve spolupráci a při realizaci svých projektů – ať již jako "podporovatelé", nebo "přispěvatelé".

Projekt CHARTER nemá prozatím přímé zastoupení České republiky. Z muzejních svazů se na projektu podílí třeba síť NEMO nebo jako přidružený člen Mezinárodní rada muzeí.

Ke komunitě CHARTER se lze přidat prostřednictví tohoto odkazu: Charter-alliance.eu.

Další informace naleznete: Charter-alliance.eu.

Zdroj: charter-alliance.eu, ne-mo.org