Publikováno: 11. 2. 2022

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě v muzeích

Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě mnohá muzea nabízí různé výstavy a programy připomínající roli vědkyň.

©unesco.at

Například slavný americký Smithsonův institut (Smithsonian) nabízí bohatou galerii portrétů známých i méně známých žen z historie různých vědeckých oborů.

Londýnské Muzeum vědy (Science Museum) představuje on-line příběh žen ve výpočetní technice, fyzice a inženýrství.

Technické muzeum ve Vídni (TMW) dlouhodobě má expozici s názvem „Galerie žen – silné ženy v technice a vědě“ – nově také s rozšiřujícím edukačním programem „Patente Frauen“.

V Česku pak již v roce 2016 vznikla v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016 výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. Od 1. dubna bude k vidění ve Stará radnice Jindřichův Hradec.

Nakonec pro zajímavost zmiňujeme také rozsáhlý mezioborový projekt v sousedním Polsku s názvem „Když je věda ženou“, který má za cíl komplexně podporovat ženy ve vědě, bojovat za jejich rovnoprávné postavení a připomínat roli žen v minulosti i současnosti. Projekt se tak podílel i na současné výstavě „Vědkyně“ v Galeria Śluza v Poznani.

Více k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě na stránkách: Un.org.