Publikováno: 2. 6. 2015

Do muzea! - nový informační portál

Portál Do muzea! vznikl ve spolupráci Národního muzea a Asociace muzeí a galerií ČR. Nabízí kompletní přehled všech muzeí, galerií a památníků na území České republiky. Jeho cílem je zprostředkovat české veřejnosti informace o nabídce a úrovni služeb muzejních institucí a fungovat jako rozcestník i informační kanál o jejich bohaté nabídce ve všech koutech České republiky.
Do muzea!  - nový informační portál

Cílem portálu Do muzea! je také vytvořit na základě hodnocení návštěvníků ucelený žebříček českých muzeí a jejich kvality. Registrovaní uživatelé portálu mohou hodnotit kvalitu navštívené instituce.

Registrovaní uživatelé mohou navíc i soutěžit o věcné ceny a volné vstupenky do muzeí! Během každoroční soutěže Muzeum roku budou navíc  vylosováni 3 výherci, kterým budou zaslány věcné ceny a volné vstupenky do muzeí.

Více informací naleznete na portálu Do muzea! v sekci pro návštěvníky.

 

Díky tomuto portálu mají muzea a galerie možnost propagovat svou instituci!

Na portálu je ode dne spuštění připravena základní vizitka každého muzea. Pro získání možnosti editovat vlastní profil je třeba se oficiálně zapojit do projektu a to přihlášením do administračního systému pomocí jména a hesla.

Registrací instituce získají možnost vybrat si profilový obrázek, vkládat fotografie do fotogalerie, reagovat na komentáře návštěvníků a vyvěšovat informace o aktuálním dění, které se budou dle aktuálnosti objevovat na domovské stránce portálu. Přihlášená muzea se také mohou účastnit nejrůznějších společných kampaní a zapojovat se do soutěží pro návštěvníky.

Více informací o možnostech a způsobu propagace muzeí a galerií naleznete na portálu Do muzea! v sekci pro muzea.