Publikováno: 17. 3. 2014

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky

Dvouměsíčník Asociace muzeí a galerií ČR informující o dění v oboru

Věstník AMG vydává Asociace muzeí a galerií ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Časopis vychází od roku 1991, od roku 1998 jako dvouměsíčník 6 x ročně. Věstník AMG přináší zprávy z interní činnosti AMG, jejích krajských sekcí, regionálních a oborových kolegií a komisí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, informace o oborových novinkách z domova i ze zahraničí, personálie, teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích v muzeích a galeriích ČR, nabídka a recenze publikací jednotlivých muzeí, volná místa aj. Součástí každého čísla je Kalendárium kulturních akcí – přehled výstav připravovaných ve všech muzeích a galeriích v ČR pro dané období. Časopis je otevřen kvalitním příspěvkům z oboru muzejnictví, ale nevyhýbá se ani dalším tématům z řad příbuzných oborů.

Další informace a elektronické verze Věstníků AMG od roku 2002 naleznete zde.