Publikováno: 14. 10. 2022

Z Národního plánu obnovy může česká kultura obdržet 5,45 miliardy

Ministerstvo kultury vypsalo osm výzev, na jejichž základě lze v programu Rozvoj kulturního a kreativního sektoru požádat o dotaci na konkrétní projekt.

@mkcr.cz

Prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) může do roku 2025 český kulturní a kreativní sektor získat 5,45 miliardy korun. NPO představuje souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat z peněz Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost. Ten je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. 

Dotaci díky uzavřeným výzvám zatím dostaly tři projekty. Goethův Institut se v projektu Playing Kafka podpořeném částkou 89,3 milionu korun věnuje rozvoji pracovníků kulturního a kreativního sektoru v oblasti využívání počítačových her jako inovativního přístupu v literární a jazykové výchově. Generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knastová představila projekt prezentace Česka na osmnáctém mezinárodním Bienále architektury v Benátkách, který podle ní bude přínosem pro mezinárodní spolupráci a prezentaci českého umění v zahraničí a podpoří mladé umělce v jejich dalším rozvoji. Projekt obdržel dotaci 10,6 milionu korun. Dotaci získal také projekt produkční skupiny Art Gate s názvem Mapování technických a produkčních profesí v živé kultuře. Jeho cílem je poskytnutí obrázku o regionální působnosti profesí jako zvukař, produkční a podobně.

Zdroj: ČTK