Publikováno: 25. 11. 2022

Projekty evropské spolupráce 2023

Byla vyhlášena výzva programu Kreativní Evropa Kultura na podporu evropských projektů spolupráce.

Projekty evropské spolupráce 2023

Byla vyhlášena výzva programu Kreativní Evropa Kultura na podporu evropských projektů spolupráce. Výzva je určená žadatelům z různých kulturních a kreativních odvětví a lze díky ní podpořit širokou škálu činností. Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce. 

Podpořeny budou projekty, které přispívají k následujícím cílům:

  • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců; 
  • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst. 

Kromě toho se projekty musí zabývat alespoň jednou (a nejvýše dvěma) z následujících priorit: 

  • Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a účasti na ní, jakož i zapojení a rozvoj publika jak ve fyzické, tak v digitální podobě;
  • Sociální inkluze: podpora odolnosti společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře/prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
  • Udržitelnost: přispět k Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) a k Novému evropskému Bauhausu podporou evropských kulturních a kreativních odvětví, aby spoluvytvářela, přijímala a šířila postupy šetrnější k životnímu prostředí a aby prostřednictvím svých kulturních aktivit zvyšovala povědomí o udržitelném rozvoji;
  • Digitalizace: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím urychlit jejich přechod na digitální technologie mj. v reakci na pandemii covid-19;
  • Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací na místní úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni (v Evropě i mimo ni);

Více informací o výzvě zde.

Uzávěrka výzvy je 23. února 2023.

S aktuální grantovou výzvou se můžete seznámit na webináři, který se koná v pondělí 5. prosince od 10 do 12 hodin. Kromě informací o podmínkách výzvy budou na webináři představeny dva projekty podpořené v loňském roce (Společnost Jindřicha Chalupeckého, Sladovna Písek). Druhá polovina setkání bude vyhrazena informacím o podávání elektronické žádosti a vašim dotazům.

Registrační formulář

Více informací o webináři zde.

Zdroj: kreativnievropa.cz