Publikováno: 18. 6. 2024

Program restaurování kulturních památek na rok 2025

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program určen pro vlastníky movitých kulturních památek (fyzické a právnické osoby).

Program restaurování kulturních památek na rok 2025

Z programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovněvzdělávací nebo náboženské účely.

Jedná se například o oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech, a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného nebo užitého umění.

Žádost je možné podat do 30. června 2024.

Vyhlášení programu

Více informací zde.

Zdroj: mkcr; propamatky.info