Publikováno: 8. 10. 2021

Program podpory pro památky světového dědictví 2022

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o dotace z Programu podpory pro památky světového dědictví na rok 2022

Program podpory pro památky světového dědictví 2022

Dotační program Ministerstva kultury je určen nejen památkám zařazeným do seznamu Světového dědictví UNESCO, ale i těm, u kterých byl podán návrh na nominaci.

Program je rozdělen na tři prioritní oblasti:

  1. Management Plan – jeho zpracování nebo aktualizace;
  2. Vědecko-výzkumné projekty - archivní výzkum, stavebněhistorický průzkum, odborné analýzy;
  3. Prezentaci, osvěta a edukace - pořádání konferencí, seminářů, workshopů, publikační projekty.

V letošním roce se z prostředků programu financovala například prezentace Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, publikace Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem nebovytvoření fotobanky Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří.

Žádosti o dotace na rok 2022 je možné předkládat do 15. října 2021.

Více informací zde.

Zdroj: propamatky.cz