Publikováno: 4. 1. 2023

Program obnovy památek v Moravskoslezském kraji

Program obnovy kulturních památek a pámatkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 nabízí dotace ve výši 50 000–500 000 Kč. 

@propamatky.info

Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Jednotlivé dotační okruhy:

  1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí (podpora údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti)
  2. Restaurování kulturních památek (podpora restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely)

Žádost je možné podat od 28. listopadu 2022 do 5. ledna 2023.

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete: zde.

Zdroj: propamatky.info