Publikováno: 29. 8. 2022

Program Kulturní aktivity v památkové péči – výzva pro rok 2023

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení programu Podpora kulturních aktivit v památkové péči na rok 2023.

Program Kulturní aktivity v památkové péči – výzva pro rok 2023

Žádosti lze podávat do 4. října 2022 v souladu s pravidly uvedenými na webových stránkách MK ČR. Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Budou podpořeny projekty zaměřené na památkovou péči, a to: sborníky, periodika, konference, sympozia, semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky a výstavy a ostatní vlastní projekty zaměřené na památkovou péči.

Výběrové dotační řízení je určeno pro: spolky, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz