Publikováno: 9. 1. 2024

Podpora expozičních a výstavních projektů 2024

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o příspěvek na podporu expozičních a výstavních projektů pro rok 2024.

Podpora expozičních a výstavních projektů 2024

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) budou poskytovány příspěvky na instalace či zpřístupnění výstav a expozic hendikepovaným osobám.

Cílem dotačního programu je podpora realizace instalací expozic a výstav nebo jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výzva je určena pro vlastníky sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (dle zákona 122/2000 Sb.). Není určena pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Okruhy:

  • Instalace expozic nebo výstav
  • Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Příslušné dokumenty a přehled podpořených projektů z minulých let: zde

Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2024

Zdroj: mkcr.cz