Publikováno: 13. 10. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj – IROP – výzvy pro muzea

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo další výzvy zaměřené na specifický cíl 4.4 IROP, výzva se týká muzeí.

@irop.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 6. října 2022 vyhlásil 33. výzvu IROP Muzea - SC 4.4 (MRR) a 34. výzvu IROP Muzea - SC 4.4 (PR). Výzvy jsou určeny na podporu rozvoje městských, krajských a státních muzeí. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů – 33. výzva je pro projekty na území méně rozvinutých regionů (MRR), 34. výzva zase pro projekty na území přechodových regionů (PR).

Pro žadatele je připraveno ve výzvách přes 1,14 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho ve 33. výzvě je to více než 684 mil. Kč. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 6. října 2022 od 14 hodin do 27. dubna 2023 do 14 hodin. V případě naplnění alokace výzvy předloženými projekty před tímto termínem může být výzva ukončena dříve. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2027.

Výzvy jsou ze specifického cíle 4.4 Kultura a cestovní ruch, který je zaměřen na zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí a rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Výzvy podporují pořízení nových expozic, revitalizaci budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center.

Seminář pro žadatele k oběma uvedeným výzvám se uskuteční online 13. října 2022 od 9.30.

Zdroj: cz-museums.cz; rop.mmr.cz