Publikováno: 14. 9. 2022

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu na podporu digitalizace kulturního dědictví

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje dotační program Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I v rámci Národního plánu obnovy.

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu na podporu digitalizace kulturního dědictví

Dotační program je určen na podporu digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Podpoří tvorbu digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. 

Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Dotaci je možné získat na projekt, který bude zařazen do jednoho z následujících dotačních okruhů: digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování; digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování; digitalizace trojrozměrných kulturních statků; digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování; digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek; digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek; digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů; digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu MK. Datum zahájení příjmu žádostí bude upřesněno nejdříve 15. 9. 2022.

Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Celé znění výzvy a více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz