Publikováno: 12. 9. 2023

Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 – „SANTINI“

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 – „SANTINI“

Odbor muzeí a galerií vyhlašuje na základě memoranda, které uzavřelo Ministerstvo kultury, Arcibiskupství pražské, Universita Karlova v Praze a Spolek Putování za Santinim, z. s. z programu Kulturní aktivity mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Dotace budou udělovány pro tematické okruhy:

  • výstavní projekty
  • kulturní programy

Určení žadatelé:

  • vlastníci/správci muzejních sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkových organizací Ministerstva kultury;
  • vlastníci a správci národních kulturních památek, mimo příspěvkových organizací Ministerstva kultury; 
  • nestátní neziskové organizace (spolky a pobočné spolky, církve, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, družstva);
  • vysoké školy.

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 9. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 10. 2023

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz