Publikováno: 4. 8. 2021

Grantová výzva Inovativní využití kulturního dědictví

Grant na financování projektů zaměřených na inovativní využití a oživení českého kulturního dědictví.

@mkcr.cz

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlasuje otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na inovativní využití a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Hledáme projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Současně se žadatelé zaměří na vlastní rozvoj a vyzkouší nové finanční modely, networking a spolupráci s klíčovými partnery, které jim zajistí příjmy pro dlouhodobé fungování a využívání kulturního dědictví. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou součástí projektů jsou vzdělávací aktivity nejen v oblasti kulturního podnikání, ale i v oblasti zprostředkování kulturního dědictví atraktivním a inovativním způsobem.

Termín pro zaslání žádostí je 1. listopad 2021.

Více informací zde.

Zdroj: eeagrants.cz