Publikováno: 15. 9. 2023

Dotační výběrové řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramy A, B a D na rok 2024

Odbor muzeí a galerií - Oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2024 výběrová dotační řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

Dotační výběrové řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramy A, B a D na rok 2024

Podprogramy 

  • A: Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami
  • B: Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví
  • D: Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

Výzvy k podávání žádostí a formuláře žádostí jsou zveřejněny zde

Zdroj: mkcr.cz