Publikováno: 20. 9. 2021

Dotační výběrové řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II na rok 2022

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2022 výběrová dotační řízení v programu ISO II.

@mkcr.cz

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2022 výběrová dotační řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramy A: Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, B: Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a D: Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 

Termín pro podávání žádostí: 12. listopad 2021

Výzvy k podávání žádostí a formuláře žádostí jsou zveřejněny zde

Zdroj: mkcr.cz