Publikováno: 10. 10. 2023

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. - termín prodloužen

Termín pro přijímání žádostí do dotačního programu NPO Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. byl prodloužen do 14. listopadu.

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. - termín prodloužen

Dotační program je určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to v následujících tematických okruzích:

  • digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování,
  • digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování,
  • digitalizace trojrozměrných kulturních statků,
  • digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování,
  • digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek,
  • digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek,
  • digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů,
  • digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

Termín pro podání žádostí v dotačním programu NPO - Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. byl prodloužen, a to do 14. listopadu 2023.

Současně byla navýšena alokace na podporu projektů v rámci výzvy na celkovou sumu 216 632 341,59 Kč.

Více informací najdete zde.

Zdroj: mkcr.cz