Publikováno: 30. 8. 2021

Výstava KRAJ!NA

Výstavní projekt Mendelovy univerzity v Brně poukazuje na problémy zemědělské krajiny v ČR.

@https://krajina.mendelu.cz/

Výstava KRAJ!NA je výstupem projektu zaměřeného na poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonickou kulturní krajinu, řešeného na Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem výstavy je poukázat na problémy a možná řešení v otázkách zemědělské půdy v ČR.

Téma zemědělské krajiny je návštěvníkovi předloženo jako příběh. Ten je rozdělen do šesti kapitol – Hodnoty, Bod zlomu, Problémy krajiny, Inspirace minulostí, Budoucnost a Zamyšlení.

Výstava přináší také výsledky původního výzkumu zaměřeného na mapování poplužních dvorů v rámci České republiky, které jsou málo probádaným fenoménem venkovské krajiny a mohou být zdrojem inspirace pro současné uspořádání zemědělské krajiny.

Samotná výstava, instalována na Státním zámku Veveří, je doplněna virtuální verzí, katalogem přístupným volně ke stažení, na její webových stránkách jsou k dispozici i inspirativní videa s odborníky nebo zemědělci z praxe.

Virtuální prohlídka

KRAJ!NA. Katalog k výstavě (pdf, 106 stran).

Více o výstavě zde.

Zdroj: krajina.mendelu.cz