Publikováno: 12. 6. 2023

Virtuální výstava představuje hřbitovy Sudet

V rámci výzkumného projektu Západočeské univerzity v Plzni vznila interaktivní mapa, virtuální výstava a certifikovaná metodika.

Virtuální výstava představuje hřbitovy Sudet

Výzkumný projekt Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet Univerzity Pardubice a Západočeské univerzity v Plzni se zabýval sepulkrálními památkami a historickými hřbitovy, především  z 19. a 1. poloviny 20. století. Projekt se z geografického hlediska zaměřuje především na příhraniční regiony České republiky, a to vzhledem ke koncentraci podobných lokalit v oblasti někdejších Sudet, kde došlo v moderní historii k výraznému přerušení kulturní a historické kontinuity.

Výstava Paměť hřbitovů – Sepulkrální památky někdejších Sudet, která je jedním z výstupů projektu, byla k vidění už vloni v Muzeu dřevařství v Dlouhé Vsi a ve výstavní síni Městského kulturního střediska v Javorníku. Nyní si ji díky spolupráci katedry filozofie s týmem ateliéru Multimédia pod vedení Lukáše Kellnera mohou v její virtuální podobě prohlédnout všichni, kdo se o sepulkrální památky zajímají.

Specializovaná mapa Sudetské hřbitovy představuje soubor map několika vybraných lokalit hřbitovů v příhraničních oblastech ČR (tzv. sudetské oblasti) s kulturně-historickou a památkovou hodnotou. Zprostředkovává původní, nikde nepublikovaná data získaná terénním průzkumem lokalit zaměřujícím se na sepulkrální objekty, náhrobky a hrobová místa prokazatelně pocházející z doby před rokem 1945. Výsledky terénní dokumentace jsou představeny v různých úrovních dokumentace sledující kulturně-historické a materiálové aspekty, stejně tak jako hledisko zachování jednotlivých sepulkrálních objektů.

V rámci projektu byla publikována i certifikovaná metodika Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou. Tato metodika představuje základní terminologická východiska a soubor možných postupů pro průzkum a dokumentaci sepulkrálních památek a historických hřbitovů. Cílem těchto postupů je vytvoření návodu, který zohledňuje podstatné a specifické znaky moderních sepulkrálních památek - tedy především objektů z 19. a první poloviny 20. století - jako je diverzita a vzájemná koexistence různých materiálů, význam epigrafické složky náhrobků nebo výtvarné řešení hrobového místa. Metodika je volně přístupná ke stažení v elektornické podobě nebo k zakoupení v knižní formě.

Webové stránky projektu

Více v článku na webu Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroj: pamet-hrbitovu.cz; zcu.cz