Publikováno: 11. 8. 2023

Virtuální skanzen ukazuje pestrost lidové architektury

Více než dvě stě staveb lidové architektury můžou zájemci navštívit ve virtuálním skanzenu.

Virtuální skanzen ukazuje pestrost lidové architektury

Virtuální skanzen vznikl jako jeden z výstupů projektu VISKALIA Etnologického ústavu AV ČR, Archivu Národního muzea a Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT. Jeho součástí jsou popisy stavení, nákresy i dobové fotografie, které představují 10 hlavních regionálních typů lidové architektury v ČR. Celkově je zde zahrnuto 215 staveb, kromě domů a statků jsou to i špýchaře nebo vodní mlýny.Vybrané objekty jsou dostupné ve 3D vizualizaci

Cílem projektu je nejen uchovat stavby, ze kterých řada již nestojí, šířit povědomí o lidové architektuře, poznávat historii a posilovat identitu, ale také pomoct při rekonstrukci nebo ochraně stávajících objektů.

Virtuální skanzen VISKALIA

Více na webové stránce projektu nebo v článku zde.

Zdroj: cysnews.cz; viskalia.fsv.cvut.cz