Publikováno: 13. 7. 2022

Virtuální exkurze Ludvík Domečka: Zakladatel moderního muzea

Muzeum východních Čech v Hradci Králové představuje svého zakladatele a prvního ředitele u příležitosti výročí 85 let od úmrtí formou virtuální exkurze.

Virtuální exkurze Ludvík Domečka: Zakladatel moderního muzea

27. dubna 2022 uplynulo 85 let od úmrtí významného historika, archeologa, úředníka, kustoda, konzervátora a hlavně zakladatele a prvního ředitele (1895-1932) dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové Ludvíka Domečky. Dodnes je Ludvík Domečka považován za jednoho z nejlepších českých archeologů své doby a zároveň jednu z nejvýznamnějších královéhradeckých osobností předválečné a meziválečné éry. 

Muzeum východních Čech u této příležitosti zveřejnilo virtuální mapu s příběhem svého zakladatele, která uživatele seznámí s jeho životem a dílem. Autorkou konceptu je archeoložka muzea Petra Sehnoutková.

Ludvík Domečka: Zakladatel moderního muzea

Zdroj: muzeumhk.cz