Publikováno: 22. 7. 2022

Virtuálně po stopách prvního (česko)slovenského queer aktivisty

Projekt slovenské Iniciativy Inakosť formou virtuální procházky Bratislavou zprostředkuje dějiny boje za práva LGBT+ lidí v Československu.

Virtuálně po stopách prvního (česko)slovenského queer aktivisty

Cílem projektu Na potulkách s Imrichom Matyášom je zprostředkovat jedinečný zážitek procházky do historie na místa, která jsou úzce spojena s působením prvního aktivisty za zrovnoprávnění gayů a leseb v Československu – Imricha Matyáše (1896-1974). Imrich Matyáš celý svůj aktivní život žil a pracoval v Bratislavě. Podle vlastních slov se celých 40 let svého života věnoval tomu, aby se homosexuálním lidem navrátila jejich důstojnost. Výstava vychází z Matyášových deníků a dalších písemností

Výstava obsahuje celkem 12 zastavení, které su zájemci mohou prohlédnout virtuálně nebo je podle webu následovat ve fyzické podobě přímo ve slovenském hlavním městě. Zastavení obsahují informační text,současné i dobové fotografie nebo digitalizované původní dokumenty související se životem a aktivitami Matyáše i dalších aktérů slovenského a československého queer hnutí. Zastavení mají doporučené pořadí, ale není nutné se jím řídit a uživatel si může mezi zastaveními volit sám.

Projekt vytvořila Iniciatíva Inakosť, slovenské občanské sdružení, které spojuje lidi a organizace hledající řešení na zlepšení života LGBTI lidí, aby byly plnohodnotnou součástí svých rodin, pracovních a školních kolektivů, místních společenství, církví a celé slovenské společnosti.

Více informací o Imrichu Matyášovi najdete na stejnojmenné virtuální výstavě z roku 2017.

Na potulkách s Imrichom Matyášom

Zdroj: inakost.sk