Publikováno: 12. 5. 2022

Virtual Collection of Asian Masterpieces

VCM představuje přes 1300 unikátních děl z více než 100 asijských a evropských muzeí.

Virtual Collection of Asian Masterpieces

Portál VCM - Virtual Collection of Masterpieces je určen pro zájemce o asijské umění a dějiny umění. Projekt, který vznikl z iniciativy Národního muzea Jižní Korey, podporuje prostřednictvím umění a kultury vzájemné porozumnění mezi národy Asie a Evropy. Z České republiky jsou do projektu zapojeny Národní galerie a Národní muzeum, konkrétně Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Virtual Collection of Masterpieces