Publikováno: 2. 9. 2022

Pamětní místa na komunistický režim

Webová aplikace prezentuje pamětní místa, která zachycují proces utváření paměti na dobu komunismu ve veřejném prostoru po listopadu 1989.

Pamětní místa na komunistický režim

Webová databáze Pamětní místa na komunistický režim prezentuje pamětní místa, jež byla odhalena od listopadu 1989 do listopadu 2019. Zachycuje proces utváření paměti na dobu komunismu ve veřejném prostoru v průběhu třiceti let po pádu komunistického režimu. Soubor doplňují čtyři desítky předlistopadových pamětních míst, které s polistopadovou vzpomínkovou kulturou určitým způsobem komunikují.

Webová aplikace nabízí tři základní možnosti, jak dokumentovaná pamětní místa prohlížet, volbou v Rozcestníku. Pro ty, které primárně zajímá konkrétní historický fenomén tematizovaný pamětními místy, je určen vstup Podle témat. Všechna pamětní místa v konkrétním regionu naleznete přes vstup Podle regionu. Vstup přes Časovou osu umožňuje prohlížet pamětní místa podle datace historických událostí, která jednotlivá pamětní místa připomínají, a také sledovat chronologii vzniku pamětních míst. Mimo základní rozcestník webová aplikace nabízí i detailní vyhledávání v databázi. Fulltextový vyhledávač umožňuje pracovat s jednotlivými filtry (kategorie, období, kraj, rok odhalení).

Webová aplikace je výstupem projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa, na němž se kromě Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., podílel také Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP. V letech 2017–2020 podpořila pokračování výzkumu a dokumentace týmem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

Webová aplikace Pamětní místa na komunistický režim

Zdroj: pametnimista.usd.cas.cz