Publikováno: 18. 1. 2022

Online sbírky Domu evropských dějin

Muzejní projekt Evropského parlamentu zpřístupňuje své sbírkové předměty v online podobě.

Online sbírky Domu evropských dějin

Dům evropských dějin je nezávislým projektem Evropského parlamentu v Bruselu a součástí jeho návštěvnického programu. Cílem jeho expozice i dočasných výstav je interpretovat moderní dějiny z evropského pohledu. Ve svých sbírkách má množství exponátů, které dokumentují historii evropské integrace. Řadu sbírkových předmětů si nyní zájemci mohou prohlídnout ve vysokém rozlišení a z vícero úhlů v digitální podobě na webových stránkách muzea. Jednotlivé exponáty jsou rozřazeny do několika tematických kategorií, které mapují cestu k evropské integraci, politický a sociální vývoj v Evropě v průběhu 20. století nebo situaci v posledních letech. K dispozici jsou i předměty vystaveny v rámci aktuální dočasné výstavy Dějiny padělků a podvrhů, kterou je možné prohlédnout si i ve virtuální podobě. Nabídka online sbírek se bude rozšiřovat, digitalizace totiž pořád probíhá a databáze zpřístupněných předmětů je průběžně aktualizována.

Kapesný průvodce stálou expozicí v evropských jazycích včetně češtiny

Online sbírky Domu evropských dějin

Zdroj: historia-europa.ep.eu