Publikováno: 26. 7. 2022

Mapa Muzea dělnického hnutí ve 21. století

Národní muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů v rámci projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století představily další z jeho výstupů - interaktivní mapu. 

Mapa Muzea dělnického hnutí ve 21. století

Národní muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů v rámci projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století představily další z jeho výstupů - interaktivní mapu. 

Jednotlivé mapy vizualizují dějinná témata, jež byla podstatná pro kulturní politiku v Československu v období 1948-1989. Kromě jednotlivých muzeí, památníků a artefaktů mapy zachycují i dynamiku vzpomínání. 

Výzkum, kterým je podložena prezentovaná sada interaktivních map, je výsledkem práce s fondy Sbírky Muzea dělnického hnutí spravované Národním muzeem. Tato pramenná kolekce vznikla v roce 1990 sloučením sbírek Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka. Až do roku 2014, kdy jí převzalo Národní muzeum, ji spravovala organizace Muzeum dělnického hnutí o.p.s. Jedná se o rozsáhlý soubor artefaktů, archiválií a knih odrážející původní cíle politicko-propagandistických institucí, jež je shromažďovaly od začátku padesátých let do konce let osmdesátých. Dělo se tak s cílem vytvářet a prezentovat heroický obraz dělnického hnutí, zvláště KSČ a jejích čelních představitelů. Při vytváření interaktivních map se jejich autoři snažili o revizi uvedeným směrem zaměřené politiky paměti vázané na klíčové události a osobnosti stranického výkladu dějin, pochopení jeho mechanismů, inventuru podobně zaměřených a dávno zaniklých československých muzejních institucí a zároveň o nasvícení této problematiky optikou nástrojů kulturních dějin či paměťových studií. Vznikla tak svébytná interpretace těchto pramenů.

Na jednotlivých interaktivních mapách, které zahrnují území bývalého Československa, najdete objekty, které lze třídit pomocí typu a kategorie. Můžete si zobrazit všechny objekty najednou, nebo si vytřídit ty, které chcete. Mapy dále pro uživatele nabízí tři způsoby pohledu na data. Lze si zobrazit pouze objekty, pouze mapu, anebo vše dohromady. Ke každé z map je k dispozici metodika ke stažení. Zobrazení objektů na mapě umožňuje vyhledat ty, které jsou spojené s ideologickou interpretací dějin ve vašem okolí a zapojit je do výuky, školního projektu nebo jim věnovat pozornost během výletu či procházky. 

Aktuálně jsou k dispozici čtyři tematické mapy:

Mapa Muzea dělnického hnutí ve 21. století

Zdroj: dejepis21.cz