Publikováno: 27. 9. 2022

Folk Costume Heritage From Ukraine

ICOM připravil virtuální výstavu ukrajinských lidových krojů ze sbírek světových muzeí.

Folk Costume Heritage From Ukraine

Mezinárodní rada muzeí ICOM a její Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky oděvů COSTUME připravily virtuální výstavu ukrajinských lidových krojů ze sbírek světových muzeí. Prezentované příklady oblečení z ukrajinské lidové kultury odrážejí kreativitu a bohatost kultury na východní hranici kontinentální Evropy. Práce kurátorů, etnografů, fotografů a malířů při shromažďování, ukládání a dokumentování těchto předmětů od konce 19. století vzdává hold dědictví lidového odívání.

Výstava představuje sbírky řady světových i ukrajinských muzeí, mezi nimi Muzeum civilizací Evropy a Středozemí ve francouzském Marseille, Národní muzeum a Etnografické muzeum Seweryna Udziely v Krakově, Etnografické muzeum v Budapešti nebo Královské muzeum v kanadském Ontariu.

Virtuální výstava je k dispozici zde.

Zdroj: costume.mini.icom.museum