Publikováno: 25. 1. 2011

Zelená kniha - Autorské právo ve znalostní ekonomice

Dokument Rady Evropské unie

Účelem zelené knihy je podpořit diskusi o tom, jak nejlépe šířit znalosti v oblasti výzkumu, vědy a vzdělání v prostředí online. Zelená kniha se proto snaží formulovat několik otázek spojených s úlohou autorského práva ve „znalostní ekonomice“ adresovaných veřejnosti, zejména pak vědcům, výzkumným pracovníkům, studentům a dále handicapovaným osobám či zástupcům z řad široké veřejnosti. Zelená kniha se neomezuje pouze na vědecký a vzdělávací materiál. Předmětem zájmu zelené knihy je i takový materiál (obsah), který těmto parametrům sice neodpovídá, ale který má význam pro rozvoj znalostí, vzdělanosti apod. Zaměřuje se na to, jakým způsobem se výzkumné, vědecké a vzdělávací materiály dostávají na veřejnost a zda znalosti na vnitřním trhu volně obíhají.
 

Z obsahu Zelené knihy

  • Digitalizace
  • Zpřístupňování zdigitalizovaných děl
  • Šíření děl pro vyučovací a výzkumné účely
  • Osiřelá díla
  • Výjimka ve prspěch osob zdravotně postižených

 

Zelená kniha