Publikováno: 6. 1. 2011

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Zákon v plném znění ZDE