Publikováno: 20. 2. 2020

Školení CES online – jaro 2020

S novým semestrem se rozběhla další série školení uživatelů systému CES on-line, pořádána Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví.

@citem.cz

S novým semestrem se rozběhla další série školení uživatelů systému CES on-line. Standardně se konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Přihlašovací formulář zde.

Více informací zde.

Zdroj: citem.cz