Publikováno: 1. 10. 2021

Školení CES on-line, podzimní termíny 2021

Další série školení uživatelů systému CES on-line.

@citem.cz

Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví zve na další sérii školení uživatelů systému CES on-line. Stávající plán počítá s normální situací a předpokládá v tomto semestru zhruba dvě školení měsíčně, obvyklým způsobem v učebnách. V případě komplikací by byl rozvrh termínů upraven, případně by kurzy probíhaly distanční formou (platforma ZOOM).

Školení se nyní standardně konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Přihlašovací formulář

Více informací zde.

Zdroj: citem.cz