Publikováno: 26. 5. 2023

Školení CES on-line (jaro 2023)

Centrum pro informační technologie v muzejnictví zve na další další sérii školení uživatelů systému CES on-line.

Školení CES on-line (jaro 2023)

CITeM ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR zahajuje další sérii školení uživatelů systému CES on-line.  

Platí stejné podmínky jako dosud, školení se standardně konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR (Milady Horákové 139) nebo v Brně v učebně CITeM (Kapucínské náměstí 2/4). Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení na v jiných místech. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře.

Na všech školeních ať již v Praze, nebo v Brně jsou přítomni rovněž pracovníci Ministerstva kultury, s nimiž je mj. možno konzultovat konkrétní specifické problémy.

Pro účast na školení nejsou potřeba žádné předběžné znalosti (CES, CESik). Nicméně i pro praxi je užitečné stáhnout si uživatelský manuál.

Školení v Praze probíhá v počítačové učebně MK a není tudíž potřeba brát si s sebou svůj počítač, v Brně je možno notebook si pro školení vypůjčit, ovšem jen při menším počtu přihlášených.

Školení jsou prakticky zaměřené, procvičuje se základní práce se systémem a nejběžnější úkony.  Školení trvají obvykle asi čtyři hodiny (plus obědová přestávka), na obou místech začínají v 11.00.

Více informací zde.

Zdroj: citem.cz