Publikováno: 21. 6. 2021

Akreditovaný kurz Muzejní edukátor 2021/2022

Metodické centrum muzejní pedagogiky v září otevírá 4. ročník akreditovaného kurzu Muzejní edukátor.

@mcmp.cz

Metodické centrum muzejní pedagogiky již počtvrté nabízí zájemcům o specializaci edukátora v kultuře profesní vzdělávání prostřednictvím jednoletého kurzu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Lekce probíhají dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Účastnický poplatek za absolvování celého kurzu činí Kč 3.000,-

Zájemci o kurz se mohou přihlásit na mcmp@mzm.cz.

Přihláška ke stažení zde.

Více informací zde.

Zdroj: mcmp.cz