Publikováno: 23. 4. 2020

Akreditovaný kurz Muzejní edukátor 2020/2021

Metodické centrum muzejní pedagogiky v září otevírá 3. ročník akreditovaného kurzu Muzejní edukátor.

Akreditovaný kurz Muzejní edukátor 2020/2021

Metodické centrum muzejní pedagogiky již potřetí nabízí zájemcům o specializaci edukátora v kultuře profesní vzdělávání prostřednictvím jednoletého kurzu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Lekce probíhají dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Účastnický poplatek za absolvování celého kurzu činí Kč 3.000,-

Zájemci o kurz se mohou přihlásit na mcmp@mzm.cz.

Přihláška ke stažení zde.

Více informací zde.