Publikováno: 6. 8. 2018

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii v Praze

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii v Praze

Metodické centrum v Národní galerii v Praze (MC MVU)  bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po přijetí nového zákona o sbírkách muzejní povahy. Od roku 2008 je činnost MC MVU pravidelně dotována Ministerstvem kultury a aktivity centra se odvíjejí od střednědobé koncepce činnosti.

Metodické centrum při Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989.

MC MVU je rozšířenou formou veřejné služby, kterou Národní galerie v Praze poskytuje pro vlastníky a správce sbírek výtvarného umění podle zákona o sbírkách muzejní povahy. Jeho celospolečenská potřebnost a cíle aktuálně vyplývají z „Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015 – 2020“, která reaguje na cíle Státní kulturní politiky.  Specializuje se zejména na problematiku sbírek výtvarného umění. Organizuje semináře, workshopy a další vzdělávací akce. Zpřístupňuje zahraniční i metodické materiály a poskytuje informační servis vlastníkům a správcům sbírek výtvarného umění v ČR.

Web

Adresa 

Národní galerie v Praze

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

Kontakt

PhDr. Dagmar Jelínková

T.: +420 224 301 163

E: dagmar.jelinkova@ngprague.cz; mcgalerie@ngprague.cz