Publikováno: 12. 5. 2022

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 757 111
E-mail: info@mcmuzeavprirode.cz

www.muzeavprirode.cz

Metodické centrum pro muzea v přírodě

 V České republice se v současné době nacházejí více než tři desítky institucí s charakterem muzeí v přírodě s různými zřizovateli. Zřízení Metodického centra pro muzea v přírodě (MCMvP) a jeho potřebnost pro tento typ muzejní sféry koresponduje se specifickým postavením muzeí v přírodě, která se v mnoha rysech odlišují svou provozní, vědecko-výzkumnou, dokumentační i prezentační stránkou od „kamenných muzeí“. Na půdě muzeí v přírodě nabývají na důležitosti četné faktory, s nimiž se běžná muzejní instituce nemusí potýkat – formami shromáždění, uchovávání a prezentace hmotného kulturního dědictví počínaje, přes nutnost uplatňování tradičních technologických znalostí a dovedností až po široce pojatý komplex tvorby jednotlivých expozičních modelů včetně historického životního prostředí. Svébytná profilace muzeí v přírodě proto vyžaduje odlišné muzejní přístupy, projevující se jak při tvorbě sbírkových kolekcí, tak při zahrnutí nejen neživých předmětů, ale i biologických prvků apod.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, jedna z nejstarších institucí tohoto typu na státním i středoevropském území, může těžit z dlouholetých zkušeností. Ve vývoji VMP se po dobu jeho existence vystřídalo několik významných etap jak obecné koncepční činnosti muzeí v přírodě, tak konkrétních aktivit spojených s tvorbou expozic, sbírkotvornou činností a péčí o sbírkové předměty. Proto má VMP vhodná východiska ke kritické analýze pozitivních i negativních zkušeností, včetně dalších předpokladů současného stavu vyvíjených aktivit, provozní vybavenosti či dokumentačního zázemí.

Vytvořené MCMvP si klade za cíl přispět k rozvíjení teoretických i praktických znalostí v této sféře českého muzejnictví, systematické rozvíjení aktivit využívají různé formy komunikace a předávání zkušeností mezi jednotlivými zapojenými subjekty, které může být v konečném důsledku obohacením nejen pro stávající muzea v přírodě, ale může se stát významným inspiračním zdrojem pro vlastní činnost u subjektů zamýšlejících budování muzea v přírodě.MCMvP při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bude tedy plnit především funkci odborné platformy po stránce profesní a interdisciplinární.