Publikováno: 5. 10. 2018

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38, Praha
Telefon: 731 448 568
E-mail: petruzelkova@pamatnik-np.cz

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea bylo založeno na konci roku 2014 jako jedno z metodických pracovišť pro oblast muzejnictví. Vzniklo z iniciativy Ministerstva kultury České republiky a je samostatným oddělením Památníku národního písemnictví. Vykonává dokumentační, metodickou, konzultační a školicí činnost. 

Poradenská činnost:
Metodické centrum nabízí metodický servis a poradenství pro různé subjekty, zvláště pak pro literární muzea a památníky. Na základě závěrů z kolokvií a konferencí pořádaných MC vytváří metodiky a modelové projekty podle požadavků uživatelů. MC přináší aktuální informace o zpřístupňování kulturního dědictví.

Edukativní služby:
Metodické centrum nabízí vzdělávací pořady a dílny pro všechny stupně škol. Zapojuje se do výuky na VŠ (spolupracuje s Ústavem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK), nabízí odborné stáže pro studenty, zveřejňuje prezentace k dějinám knižní kultury. 

Kontakt

Alena Petruželková

T.: 220 516 653, 731 448 568

E.: petruzelkova@pamatnik-np.cz