Publikováno: 12. 5. 2022

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38, Praha
Telefon: 220 516 695
E-mail: post@pamatnik-np.cz

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea zřízené při Památníku národního písemnictví je partnerem paměťových institucí ČR pro řešení metodologických a metodických problémů počínaje koncepcí sbírkotvorné činnosti, dokumentací, uchováváním, vystavováním a prezentací dokladů ke knižní kultuře. Zároveň poskytuje metodické konzultace literárním oddělením muzeí, specializovaným literárním muzeím a pamětním místům věnovaným spisovatelům.

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví bylo zřízeno v roce 2014. Stalo se tak jedním ze specializovaných center MK ČR, jejichž úkolem je poskytovat aktuální informace k dané problematice a pomoc paměťovým institucím. Metodické centrum bude spolu s předními odborníky organizovat semináře, přednášky a vydávat publikace k dané problematice.