Publikováno: 5. 10. 2018

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu

Hudcova 76b, 612 00, Brno
Telefon: 515 910 415-417
E-mail: mcmp@mzm.cz

www.mcmp.cz

@MCMP

Metodické centrum muzejní pedagogiky vzniklo v roce 2004 na základě Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví při Moravskému zemskému muzeu.

Hlavní náplní činnosti metodického centra je zkoumání všech aspektů využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro vzdělávání veřejnosti, poskytování metodiky v oblasti muzejní pedagogiky, konzultací a oborového vzdělávání pracovníkům muzeí a dalších paměťových institucí.

Metodické centrum garantuje oborové vzdělávání v akreditovaném kurzu Muzejní edukátor.

Metodické centrum připravuje pilotní projekty zaměřené na prezentaci muzejních sbírek a jejich využití nejen pro většinové publikum, ale zejména pro další cílové skupiny návštěvníků (handicapovaní, děti různých věkových kategorií, senioři).

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Vykoupilová

T: + 420 515 910 416; 420 606 033 108

E: pvykoupilova@mzm.cz