Publikováno: 5. 10. 2018

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

@MCMI

Hudební nástroje jsou předmětem výzkumu specializované muzikologické disciplíny − organologie. Jejich zkoumání a zhodnocení vyžadují odborné metodologické postupy. Totéž platí o zásadách jejich ošetření, konzervování a restaurování a také o pravidlech zacházení s nimi. Historicky nejstarší a zároveň nejobsáhlejší (přibližně 2800 hudebních nástrojů) česká sbírka hudebních nástrojů Národního muzea − Českého muzea hudby prošla v průběhu svého dlouholetého vývoje různými způsoby zpracování, zhodnocení a uchování, vybudovala si rozsáhlou odbornou knihovnu i obsáhlé databáze informací nutné pro odbornou správu hudebních nástrojů. Četné prvotřídní nástroje v této sbírce (mimo jiné z tzv. Státní sbírky hudebních nástrojů) si v minulosti vyžádaly určité restaurátorské zásahy, které byly zpracovány předními českými i zahraničními odborníky. Dlouhodobé aktivity Českého muzea hudby v tomto oboru vytvořily hustou kontaktní síť odborníků pro konzultace vhodných konzervátorských a restaurátorských zásahů na jednotlivých skupinách hudebních nástrojů, navíc dlouholetá zkušenost se správným ošetřením historických hudebních nástrojů činí z restaurátorů Českého muzea hudby přední odborné centrum v dané oblasti. Vznik metodického centra pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů pod patronací Národního muzea − Českého muzea hudby je proto logickým výsledkem mnohaletého vývoje a odborné připravenosti této instituce.

 

Web 

 

Prezentace činnosti centra MCMI.pdf

 

Adresa

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

České muzeum hudby

Karmelitská 2

118 00 Praha 1 – Malá Strana

 

Kontakt

E.: mcmi@nm.cz

T.: 224 497 713