Publikováno: 5. 10. 2018

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Karmelitská 2, 118 38, 118 00, Praha
Telefon: 224 497 713
E-mail: mcmi@nm.cz

www.mcmi.cz

@MCMI

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (MCMI) bylo založeno 1. ledna 2016. MCMI je samostatným oddělením Národního muzea a je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vznik MCMI je důsledkem neuspokojivého stavu zpracování a ošetření hudebních nástrojů jako specifické kategorie movitého kulturního dědictví v České republice. Hudební nástroje jsou předmětem výzkumu specializované muzikologické disciplíny − organologie. Jejich zkoumání a zhodnocení vyžadují odborné metodologické postupy. Totéž platí o zásadách jejich ošetření, konzervování a restaurování a také o pravidlech zacházení s nimi.

Cíl projektu zahrnuje řadu odborných aktivit, které se prolínají ve všech třech základních přístupech:

  • odborné zpracování hudebních nástrojů v českých sbírkách
  • konzultace a poradenství v oblasti dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy na hudebních nástrojích
  • poskytování nezávislých odborných posouzení v oblasti dokumentace / konzervování / restaurování (včetně stanovení správného režimu zacházení se sbírkami hudebních nástrojů a hodnocení klimatických a světelných podmínek či chemických vlivů)
  • tvorba konkrétních metodických návodů pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů
  • tvorba pomocných nástrojů pro dokumentaci hudebních nástrojů (databáze nástrojů / databáze výrobců dostupné z webu MCMI)
  • spolupráce s ostatními metodickými centry a specializovanými institucemi v České republice i zahraničí
  • budování odborné knihovny přístupné veřejnosti a elektronické knihovny dostupné z webu MCMI
  • vzdělávací servis a propagace (konzultace, semináře, konference, web)

 

Prezentace činnosti centra MCMI.pdf