Publikováno: 5. 10. 2018

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Vinohradská 1, 110 00, Praha
Telefon: 224 497 373 
E-mail: centrum@nm.cz

www.emuzeum.cz

 

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví bylo založeno 1. listopadu roku 2005 jako jedno z metodických pracovišť pro oblast muzejnictví. Centrum vzniklo z iniciativy Ministerstva kultury České republiky, přičemž jeho vznikem byl naplněn úkol Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na roky 2003 – 2008. Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Plní dokumentační, metodickou, konzultační a školící činnost.

Hlavním předmětem zájmu Centra pro prezentaci kulturního dědictví je oblast zprostředkování sbírek a poznatků z nich plynoucích veřejnosti, konkrétně problematika muzejní prezentace a komunikace s veřejností, mimořádných prezentačních počinů, muzejní pedagogiky, digitalizace a možností využití digitalizovaného kulturního dědictví (např. zapojení do Evropské digitální knihovny Europeana), využívání nových technik a technologií v muzejní prezentaci, prezentace muzeí jako institucí ve vztahu k veřejnosti. Centrum pro prezentaci kulturního dědictví se snaží definovat roli muzeí a způsoby komunikace muzeí s veřejností ve vznikající globální informační společnosti. Pokouší se umožnit muzeím přijmout a uchopit jejich digitální okolí, protože je zřejmé, že on-line prezentace začíná být základem vztahu muzea a veřejnosti, jak z pohledu přilákání k fyzické návštěvě muzea, tak zprostředkování muzejních sbírek prostřednictvím virtuálních prezentací.