Publikováno: 6. 8. 2018

Centrum pro informační technologie v muzejnictví

CITeM je metodické pracoviště pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení při Moravském zemském muzeu v Brně.

 

Centrum pro informační technologie v muzejnictví

Metodická pomoc muzeím a galeriím při využívání informačních technologií, zejména
v oblasti správy sbírek. Vytváření a propagace mezinárodních i národních standardů. Zprostředkovávání komunikace muzejních odborníků s odborníky IT. Podpora tvorby a používání moderních systémů pro správu sbírek. Podpora vzniku a činnosti modelových pracovišť v oblasti digitalizace a dokumentace sbírek. Školení muzejních pracovníků v oblasti IT. Iniciace a zastřešení tvorby a doplňování systému muzejních autorit. Vytváření, přejímání a propagace  nejnovějších metodických postupů při zavádění a využívání IT v muzejním prostředí. Vývoj, uživatelská podpora a školení uživatelů aplikace DEMUS. Provoz celostátních databází – centrální evidence sbírek (CES), muzejních autorit a registru výtvarného umění.

Web

Adresa 

CITeM, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno 659 37

Kontakt

Ing. Karel Zouhar
kzouhar@mzm.cz
533 435 228, 602 740 698