Publikováno: 6. 8. 2018

Centrum pro informační technologie v muzejnictví

Kapucínské náměstí 2/4, 659 37, Brno
Telefon: 515 910 462/465
E-mail: citem@citem.cz

www.citem.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví

CITeM je metodické pracoviště pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení při Moravském zemském muzeu v Brně.

Smyslem existence CITeM je metodická pomoc muzeím a galeriím při využívání informačních technologií, hlavně v oblasti správy sbírek. Zejména se jedná o:

  • aktivní účast při vytváření a propagaci mezinárodních i národních standardů
  • vytváření, přejímání a propagace  nejnovějších metodických postupů při zavádění a využívání IT v muzejním prostředí
  • zprostředkování komunikace muzejních odborníků s odborníky IT
  • školení muzejních pracovníků v oblasti IT
  • podpora tvorby a používání moderních systémů pro správu sbírek
  • iniciace a zastřešení tvorby a doplňování systému muzejních autorit
  • podpora vzniku a činnosti modelových pracovišť v oblasti digitalizace a dokumentace sbírek

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Zouhar
kzouhar@mzm.cz
533 435 228, 602 740 698