Publikováno: 12. 5. 2022

Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně (CENS)

Husova 18, 662 26, Brno
Telefon: 532 169 131
E-mail: cens@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně (CENS)

CENS jako odborně respektované a vyhledávané metodické centrum poskytuje pomoc především českým muzeím umění a muzejním institucím, které spravují a prezentují v rámci své činnosti umělecké sbírky. Zkoumá způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.

CENS má díky vytvořeným podmínkám uvnitř Moravské galerie dlouhodobě možnost testovat nové přístupy nejen k výstavním postupům ale i k obecnému nastavení muzejních institucí. Metodické centrum CENS mělo možnost se podílet na celé řadě systémových změn, které kvalitativně ovlivnily fungování Moravské galerie (volné vstupné, návštěvnický obrat, proměna stálých expozic nebo naposledy proměna Uměleckoprůmyslového muzeu). Výsledky práce na dlouhodobé proměně Moravské galerie přinášejí pozitivní a metodický vzor ostatním institucím tohoto typu a účinně tak kultivuje muzejní prostředí celé České republiky.