Publikováno: 8. 1. 2019

Základy muzejní pedagogiky: studijní texty

Základy muzejní pedagogiky: studijní texty

DOLÁK, Jan et al

Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. 103 stran. ISBN 978-80-7028-441-4

 

Publikace je studijní oporou vzdělávacího kurzu Základy muzejní pedagogiky. Příspěvky vycházejí z obsahu studijního programu tohoto kurzu. Publikace seznamuje s podstatnými aspekty oboru muzejní pedagogika i s tématy, která s tímto oborem v jeho aplikované podobě úzce souvisejí.

 

Text dostupný online zde